گــرميِ دوستــي

ساخت وبلاگ
چکیده : نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1205)    ... با عنوان : گــرميِ دوستــي بخوانید :

نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1205)                                                               

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 )

  ( قسمت سیــزدهـــم )

گــرمیِ دوستــی
نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

 ( جزء نوردهم صفحه 371 آیه 109 )

بسم الله الرحمن الرحیم 

وَ مَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ

   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و بر این [رسالت] اجرى از شما طلب نمى ‏کنم

اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست

تصویر مرتبط

 

نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

همه ی آن پیغمبران این آیت را گفتند ؛

تا همه ی خلق بدانند ؛

که هرکس کاری برای خدا می کند ؛

مــــــزد او را هم از جز خــــــــدا نخواهد !

خداوند به موسی وحی فرستاد که ای موسی ؛

حاجت خود را به من نما ،

و هرچه خواهی از من بخواه ،

حتی نمک نان و علف گوسفندان !

و این خود درجه ی مزدوران است !

که عمل کنند و چشم به پاداش دارند !

اما عارفان را حال ، دیگر است ؛ و کار ، دیگر !

ایشان عمل که کنند نه از بهـــر پاداش است ،

و پاداش برای عمل را تاش (لکّه) دانند !
نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

که گفتــــــه اند :

در هر حال ، شمار با مــــزدوران است ،

با عــــــــارف چه شمــــار است ؟

عارف ، خود مهمان است ،

مزد مزدور و پذیرائی از مهمان درخور میزبان است !

مایه ی مزدور ، حیــــرت

و مایه ی عارف ، عیـــــان است !

جان عارف در سر مهـــــر او تاوان است ،

جان او ، همه چشم ؛ و راز او همه زبان است !

آن چشم و زبان در نــــور عیــــان ناتوان است !

مـــزدور را نــــــور امیــــــــد در دل تــــابــــد ،

و عارف را نــــور عیــــان در جـــــــان !

مزدور ، خود در میان نعمت ، گردان ؛

و از عارف ، خود ، عبارت نتوان !

نقش عارف را خود قیمت پیـــــدا  نــــه !

دانـــــــی چـــــــــرا؟

که آن نفس ، از حضرت جـــــدا نیست ،

قالب چون صدف است و نفس چون جوهــــر !

مبدأ آن از حضرت است و مرجع آن بسوی حضرت !

اگر آن از اینجــــــا بودی نفسانی بودی ،

و اگر نفسانی بودی ، حجاب تفرقه بسوختی !

که ؛ آن چه نفس عارف سوزد آتش دوزخ نسوزد !

از بهر آن که ؛ آن آتشی است که ؛

گرمـــــــیِ دوستـــــــی آن را می افروزد !

عارف چه کسی بوَد ؟

او که از آواز صور آگاه شود ،

یا هول رستاخیز ، او را مشغول دارد ،

یا دود دوزخ بدو رسد ؛

یا نعیـــــم بهشت بر او آویـــزد !

امروز همه ی جهان در شغلند و او با یکی است !

و فـــردا همه ی خلق در نعیـــــم ، غرق و عارف با آن یکی !

تسبیح رهی وصف جمـال تو بس است

وز هشت بهشتمان وصال تو بس است

اندر دل هرکسی جـــــــدا مقصـــــودی

مقصود رهی خیـــال روی تو بس است

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

موضوع :

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 13:44